Hiperaktif Çocukların Zekası

Hiperaktif Çocukların Zekası

29 Nisan 2023 0 Yazar: Pedagog Ercüment Eşsiz

Hiperaktif çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da bilinen, dikkat sürelerinin kısa, huzursuz, sabırsız, enerjik ve bazen de dürtüsel davranışlar sergileyen çocuklardır. Bu çocuklar, sınıf ortamında öğretmenlerin ve ebeveynlerin yönetim becerileri ile desteklenmeleri gereken öğrenme güçlükleri yaşayabilirler.

Hiperaaktivite genellikle genetik bir faktörle ilişkilendirilir. Ancak çevresel faktörler de bu dürtüsel bozulukta rol oynayabilir. DEHB olan çocuklar, genellikle ilaçlar veya terapi gibi tedavilerle yönetilir. Bununla birlikte, hiperaaktiviteyi yönetmenin yanı sıra, çocukların özgüvenlerini artırmak, sosyal becerilerini geliştirmek ve öğrenme süreçlerini optimize etmek için de çeşitli stratejiler uygulanabilir.

Ebeveynler ve öğretmenler, DEHB olan çocuklarla etkileşimleri sırasında sabırlı, anlayışlı ve destekleyici olmalıdırlar. Ayrıca, çocukların enerjilerini doğru şekilde yönlendirmek için fiziksel aktiviteler, egzersizler ve yaratıcı faaliyetler de teşvik edilebilir.

Hiperaktif Çocukların Zekası

Toplumumuzda, hareketli çocukların daha zeki olduğu yönünde genel bir kanı vardır. Fakat hiperaktif çocukların zekası, diğer çocuklarla aynıdır. Hiperaktivite, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olarak da bilinen bir tıbbi durumdur. Bu durumda, çocuklar dürtü kontrolü, dikkat ve organizasyon becerileri konusunda sorun yaşarlar.

Bazı araştırmalar, DEHB’li çocukların diğer çocuklara kıyasla daha yüksek bir zeka seviyesine sahip olduğunu öne sürer. Ancak hiperaktivite belirtileri zeka ile ilgili değildir ve hiperaktif çocukların zeka düzeyi, hiperaktivite belirtileri ile doğrudan bağlantılı değildir.

Hiperaktif bir çocuk, zeka testlerinde yüksek puanlar alabilir. Fakat bu, hiperaktivitesinin bir sonucu değildir. Hiperaktif çocukların zekası, bu problemi yaşamayan diğer çocuklardan daha yüksektir demek doğru değildir.

Özetle, hiperaktivite belirtileri, çocuğun zekasıyla ilgili değildir. Hiperaktif çocukların zekası, diğer çocuklarla aynıdır.

Hiperaktif Çocukların Özellikleri

Hiperaktif çocuklar, genellikle yaşlarına ve gelişimlerine göre diğer çocuklara göre daha fazla hareketlidirler. Dikkat dağınıklığı ve sabırsız olma eğilimi gösterirler. Genel anlamda hiperaktif çocukların özellikleri şu şekildedir;

Sürekli hareket etme isteği: Hiperaktif çocuklar genellikle yerlerinde duramazlar, sık sık yer değiştirirler, koşarlar ve zıplarlar.

Dikkat dağınıklığı: Bu çocuklar genellikle dikkatlerini odaklanması gereken konulardan kolayca kaybederler ve dikkatlerini dağıtan faktörlere kolayca odaklanırlar.

Konuşma eksikliği: Hiperaktif çocuklar konuşmada aşırı aktiftirler, aşırı derecede konuşurlar ve bazen diğerleriyle konuşmayı kesemezler.

Sabırsızlık: Bu çocuklar genellikle sabırsızdırlar, bir işi tamamlamak için beklemek istemezler.

Davranış bozukluğu: Hiperaktif çocuklar agresif davranışlar sergileyebilirler, kendilerini kontrol edemezler ve diğer çocuklarla etkileşimde sorun yaşayabilirler.

Karar verme zorluğu: Hiperaktif çocuklar genellikle aceleci davranırlar ve karar verme sürecinde zorluk yaşarlar.

Bu özellikler, bir çocuğun hiperaktif olduğunu göstermek için yeterli değildir ve bir çocuğun hiperaktivitesini teşhis etmek için bir uzmana başvurmak gereklidir.

Konuyla ilgili ayrıca, “Dikkat Eksikliği İçin Evde Neler Yapılabilir” başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Pedagog Ercüment Eşsiz