Moro Refleksi Nedir?

Moro Refleksi Nedir?

23 Kasım 2022 0 Yazar: Pedagog Ercüment Eşsiz

Moro Refleksi Nedir?

Moro refleksi ilk olarak 1918’de Ernst Moro tarafından tanımlanmıştır. Adını, refleksi ilk tespit eden Avusturyalı doktor Ernst Moro’dan alan Moro refleksi, istemsiz bir koruyucu motor tepkiye neden olan, ani bir uyaran sonucunda verilen ilkel bir bebek refleksidir. Doğumdan 2-3 ay sonra ortaya çıkar. Sırtüstü pozisyonda bebeğin kolunu çekerek ve ardından düşme hissi yaratmak için kolları bırakarak gözlemlenebilir. Moro refleksi irkilmeyle veya herhangi bir doğal refleksle sıklıkla karıştırılır. Fakat bu refleksin labirent kökenli olduğu söylenir.

Pasif hareketlere direnç göstermeyen daha düşük kas tonusu nedeniyle prematüre bebeklerde ortaya çıkamayacağına dikkat etmek önemlidir. Çünkü bu refleksin yokluğu ve aşırı tepkisi tanısal değere sahiptir.

Moro Refleksinin Kontrolü

Baş Düşürme Yöntemi: Bebeği yatay olarak, simetrik bir sırtüstü pozisyonda, terapist veya çocuk doktoru bir eli göğsün arkasında ve diğer eli başını destekleyecek şekilde askıya alır. Bebeğin başı ortada olmalıdır.

Asimetrik bir tepki vermemek için, refleksin ortaya çıktığı anda bebeğin her iki elinin de açık olmasını sağlamak önemlidir. Ayrıca muayene sırasında bebeğin uyanık olduğundan ve ağlamadığından emin olunmalıdır.

Muayene eden kişi bebeği sırtüstü pozisyonda tutar ve başını yavaşça aşağı doğru indirir. Üst ekstremitelerin abduksiyonunu takiben parmakların ekstansiyonu ile kolların ekstansiyonu görülür.

Moro Refleksi Ne Zaman Kaybolur?

Moro refleksi, doğumdan sonraki ilk 5 ay içinde kaybolur. Nadiren de olsa 6. ayın sonuna kadar devam ettiği görülür.

Sinir Mekanizması

Bu refleks öncelikle vestibüler çekirdeklerin yardımıyla ortaya çıkar. Beyin sapı tarafından aracılık edilir. Bu nedenle merkezi, medullaya giden ponsun alt bölgesinde gibi görünmektedir. Tepkinin efferent yollarının vestibülospinal ve/veya retikülospinal nöronlardan kaynaklandığı görülmektedir. Refleks hareketi, kortikal katılım olmadan subkortikal yapılar tarafından üretilir.

Moro Refleksi ve Ürkme Arasındaki Fark

Ani bir uyarana verilen tepki olan irkilme refleksi, savunma tepkilerinden biridir ve esasen fleksiyon hareketlerinden oluşur. Uzatma ile ortaya çıkan Moro refleksinden farklıdır.

İrkilme/ürkme tepkisi, prematüre bebeklerde açık bir alışkanlık gösteren işitsel bir uyaran tarafından indüklenirken, Moro refleksi herhangi bir işitsel nedenle uyarılmaz. Yani bebeklerde ürkme tepkisi daha çok işitsel uyaranlara bağlıdır. Moro refleksinde işitsel uyaran yoktur.

Anensefalik yenidoğanlarda irkilme tepkisi ortaya çıkmazken, bu bebeklerde Moro refleksi her zaman ortaya çıkar.

Not: Anensefali, bebeğin beyninin anne karnında yeterince gelişmemesi veya gelişen bölümlerin bozulmasıdır.

Moro Refleksinin Önemi

Moro refleksinin yokluğu veya zamanından önce kaybolması, doğum sırasında bebeğin zarar görmesinden, doğum sürecinde şiddetli asfiksiden, kafa içi kanamadan, enfeksiyondan, beyin malformasyonundan ve herhangi bir nedene bağlı genel kas zayıflığından ve spastik tipte beyin felcinden kaynaklanabilir.

Periferik bir sinirin, servikal kordonun hasar görmesi veya köprücük kemiğinin kırılması, asimetrik bir Moro refleksine yol açan ve etkilenen tarafta refleksin inhibisyonuna neden olan yaygın nedenlerdir.

Refleksin uzun süreli tutulmasının spastik serebral palsi belirtisi olduğu söylenir.

Bir çalışma, doğum ağırlığı çok düşük olan bebeklerde tutulan ilkel refleksler ile motor gelişimdeki gecikme arasında açık bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Annenin gebelik sırasında kullandığı uyuşturucu maddelerin, Moro refleksini olumsuz etkilediği bilinmektedir.

Ayrıca, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, okul çağındaki çocuklarda kalıcı Moro refleksine neden olabilir.